Kontakt

Styrelse:
Magnus Svensson, ordförande
Lars-Olof Lindeheden, sekreterare
Agneta Björkström, kassör
Markus Juhlin, vice ordförande
Emil Helgesson, ledamot
James Halpin, suppleant
Vakant, suppleant

Valberedning:
Martin Mähl
Vakant

Revisor:
Ola Björsander

Kontakta styrelsen genom att maila till info@kahogsbyalag.se