Kontakt

Styrelse:
Magnus Svensson, ordförande
Martin Mähl, sekreterare
Agneta Björkström, kassör
Markus Juhlin, vice ordförande
Lars-Olof Lindeheden, ledamot
Emil Helgesson, suppleant
James Halpin, suppleant

Valberedning:
Anette Carlsson Ryberg
Cecilia Tvingby

Revisor:
Ola Björsander

Kontakta styrelsen genom att maila till info@kahogsbyalag.se