Kontakt

Styrelse:
Magnus Svensson, ordförande
Lars-Olof Lindeheden, sekreterare
Agneta Björkström, kassör
James Halpin, ledamot
Emil Helgesson, ledamot
Anders Frid, suppleant
Angela Juralic, suppleant

Valberedning:
Martin Mähl
Roland Sollerhed

Revisor:
Ola Björsander

Kontakta styrelsen genom att maila till info@kahogsbyalag.se