Nyheter

Kahog redigerad_4

Inbjudan till grannsamverkan i Kåhög

Byalaget fick i uppdrag av årsstämman att initiera arbetet med Grannsamverkan i Kåhög och efterfrågan i området har varit stor...

Kahog redigerad_4

Årets första och sista nyhetsbrev

Kahog

Byalaget startar trafikgrupp

Styrelsen har beslutat att inrätta en arbetsgrupp för att arbeta med trafikfrågor i området och söker nu efter intresserade personer....

Kahog

Inbjudan till städdag

Lördagen den 8 oktober kommer styrelsen att städa och inventera förråden på Västra Stambanevägen kl. 9-12. Varmt välkommen att komma...

Kahog

Årsmöte 2016

Den 23 maj höll föreningen årsmöte som besöktes av 33 deltagare. En ny, fulltalig styrelse valdes och den gamla styrelsen...

Kahog

Premiär för byalagets nya webbplats

Välkommen till byalagets nya webbplats! Här kommer styrelsen att informera om byalagets löpande arbete. Om du vill prenumerera på inlägg...