Aktuella frågor

Verksamhetsförklaring 2020

Nedan uppräknade punkter vill styrelsen lägga som förslag att fortsätta jobba med samt lyfta upp och börja jobba med under nästkommande period.

 • Arbeta med att öka engagemang  i de frågor och aktiviteter som Byalaget driver.
 • Rishämtning / Påskbrasa
 • Lekplatser, bevaka upprustningen på övre samt nedre lekplatserna
 • Midsommarfirande
 • Fortsatt stödja Grannsamverkan.
 • Löpande underhåll av båda förråden.
 • Trafik, Ha fortsatt dialog med kommunen.
 • Fortsatta dialoger med kommunen om översyn och upprustning av:
  • Grusade stigen mellan Övre Östergårdsvägen (vändplanen) och pendelstationen.
  • Tvärbackavägen, körvägen mot Gripsholm/Bokedalen
 • Följa kommunens planering för Kåhög.