Agenda 2017

Årsmötet 2017-03-15 beslutade följande verksamhetsförklaring för 2017:

 • Rishämtning / påskbrasa
 • Lekplatser – Den lilla lekplatsen i övre Kåhög ska försvinna 2017
 • Förskolebyggnation – Lekplats, parkering, trafik, övergångsställen
 • Järnväg, 4 spårsbyggnation
 • Fortsatt stödja Grannsamverkan
 • Förråden (2st). Bygga dörrar
  Årsmötesbeslut 2013 på 2500:- till nya dörrar
 • Digitala forum, utveckla vidare
 • 10-mila
 • Nedhuggen skog bredvid järnväg / Ökat buller för boende
 • Undersöka om kommunen kan göra en översyn och upprustning av:
  – Grusade stigen mellan Övre Östergårdsvägen (vändplanen) och pendelstationen
  – Tvärbackavägen, körvägen mot Gripsholm/Bokedalen
 • Kulturstigen Lexby-Jonsered: Undersöka alternativ sträckning via Kåhög
 • Gatukostnader
 • Följa kommunens planering för Kåhög