Rekrytering

Styrelsen behöver nya medlemmar och valberedarna Roland Sollerhed och Martin Mähl tar gärna emot tips. Tänk att få vara med i en grupp som kan påverka vår närmiljö. Vi har ca 6 – 8 möten per år men är hela tiden är vakna på vad som händer eller kan hända i Kåhög om vi tar tag i saker tillsammans. Roland når du på mail eller telefon så berättar han om hur bra det är att vara med i Byalagets styrelse. Vi ser gärna att du är kvinna, eftersom vi strävar efter att halva styrelsen består av kvinnor. Exempel på vad vi åstadkommit är nu senast renoveringen av lekplatsen i övre Kåhög och midsommarfirandet som har varit mycket uppskattat. Ta chansen att kunna påverka så att det händer bra och spännande saker i Kåhög!

Kontakta Roland på:

Mail : roland@sollerhed.se

Mobil: 0705 509 905

Hem tel: 031 94 92 50