Nyhetsbrev nr 1, 2020

Medlemsavgift

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2020. Det kostar 150kr per hushåll och sätts in antingen på vårt Plusgiro 441 11 79 – 7 eller via Swish 123 663 7052. Märk betalningen med “gata och nummer”.

Rishämtning

Äntligen dags för Byalagets årliga tradition! Söndagen den 5/4 mellan 09.00-15.00 kör risbilen runt i Kåhög och hämtar grenar och ris från våra trädgårdar. Du som vill hänga med och hjälpa till ring till Magnus på telnr. 0761-271633.

  • Prata ihop er med de närmaste grannarna var ni lägger riset så högarna blir större men färre. Max 5m från tomtgräns!
  • Under vardagarna v. 14 kör risbilen runt och plockar upp stora rishögar. Fyller ni på nytt, tar vi det på lördagen. Var inte oroliga!
  • Det är trevligt om du hjälper till när vi kommer och hämtar, håll utkik.
  • Stubbar, tjocka grenar (större än ⌀ 8 cm) samt byggavfall är ej tillåtet i rishögen! Då korna kan skada sig på spik och annat som det medför.
  • Bli medlem i Byalaget innan hämtningen! Swish eller PlusGiro (se nedan).
  • Har du en MEGAHÖG så swisha in en extra slant med vad du tycker det är värt.
Påskbrasa

På påskafton den 11/4 tänder vi elden kl 20.00.

För att vi skall kunna tända elden krävs att vi har brandvakter under hela natten. Kan du tänka dig att vakta elden under 2 timmar med sällskap, SMSa “Eldvakt, Namn, telnummer” till 0705-742085 så tar vi kontakt med dig.

Kort referat från årsmötet

Torsdagen den 20 februari höll Kåhögs Byalag sitt årsmöte. I år besöktes årsmötet av endast 6 hushåll förutom styrelsemedlemmarna, vilket är mycket lågt. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och en ny styrelse valdes. Linus Löfving avträdde sin roll som suppleant i styrelsen och vi ber att få tacka för hans medverkan det gångna året. Medlemsavgiften beslöts att förbli 150 kr per år och hushåll. En verksamhetsförklaring antogs samt behandling av budget för år 2020. Mer information finns på vår hemsida.

Midsommar

Midsommarfirande blir det i år också! I år kommer vi lista upp korta specifika uppgifter så att du enkelt kan komma och hjälpa till med iordningställandet. Din medverkan är viktig om vi ska kunna fortsätta med firandet. SMSa “Midsommar, Namn, telnummer” till 0705-742085 så tar vi kontakt med dig.

Med vänliga hälsningar från Styrelsen