INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE!

Varmt välkomna till årsmöte torsdagen den 20 februari, kl 18.30 i Hemvärnets lokal i Lexby.

Läs mer och hämta årsmöteshandlingarna på www.kahogsbyalag.se, de finns tillgängliga 1 vecka innan årsmötet.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan mötet. Motioner skickas till info@kahogsbyalag.se

Tycker du att det är roligt att engagera dig och samarbeta med inspirerande människor? Hör då av dig till valberedningen: Roland Sollerhed tel: 0705-509905.

För övriga frågor kontakta Magnus Svensson: 0761-271633.

Kaffe, dopp och gemenskap grannar emellan utlovas!

Varmt välkomna!

Betala gärna in medlemsavgiften på 150 sek för 2020 redan nu.

Kåhögs Byalag bildades 1974 och har som övergripande syfte att utveckla området och verka för medlemmarnas trivsel. Detta gör vi genom att driva frågor som lekplatser, grannsamverkan, förskola, trafik & lokaltrafik, midsommarfirande och att vara en gemensam röst gentemot kommunen m.fl. Givetvis är vår traditionella rishämtning och påskbrasa samt midsommar något som vi är stolta över!

Org.nr 802440-4017                                                                                                 info@kahogsbyalag.se

Plusgiro 441 11 79 – 7                                                                                               www.kahogsbyalag.se

Swish 123 663 7052