Trafik

Trafikgruppen hade möte med kommunen fredagen den 4:e oktober. Syftet var att få klarhet i vilka beslut som tagits i arbetet för en förbättrad trafiksituation i Kåhög och dess närhet. Dessutom framfördes ytterligare önskemål som framkommit sedan föregående möte. Beslut att utföra under 2020 är en avsmalning av körbanan över Säveån. Detta gör cykelbanan en aning bredare och säkerheten bättre. En så kallad fålla kommer att uppföras i korsningen Kåhögsvägen och Britta Majas väg för att få ner cyklisternas hastighet då cykelbanan övergår i blandtrafik. Kommunen kommer 2021 att vidare bredda cykelvägen från bron mot Jonsered. En förbättring för korsande cykeltrafik kommer att göras i korsningen cykelbanan från Åbrinken över vägen fram till cykelbanan mot Kåhög/Jonsered. En undersökning av möjligheter till hastighetsdämpning vid övergångsstället från Uddared innan hållplats Högshall genomförs. Busshållplatsen i korsningen Kåhögsvägen och Byvägen innan viadukten håller inte den standard som krävs. Därför tar kommunen upp arbetet att utreda en förbättring/ombyggnad av hållplatsen. Kåhögs Byalags trafikgrupp har en god dialog med kommunen och kommer under våren 2020 ha ett uppföljningsmöte