Lekplats Bykällevägen, Byvägen

Den övre lekplatsen på Bykällevägen är nu helt färdigställd sedan en tid tillbaka. Massa ny rolig lek finns att utforska för både små och stora. Fortsatt dialog förs med kommunen om den nedre lekplatsen på Byvägen. Den utlovade upprustningen kommer inte ske under 2019.