Upprustningen av lekplatsen på Bykällevägen

Imorgon måndag (8/7) kommer kommunen att sätta igång med upprustningen av den övre lekplatsen i slutet av Bykällevägen. Arbetet kommer att ta ungefär 4 veckor. Parkeringen kommer under denna tid att vara avstängd och användas för upplag av grus, maskiner, lekutrustning mm. Bilar hänvisas att parkera utmed gatan. Parkera EJ i vändzonen! Arbetet kommer att utföras av Mark & Anläggning på Västkusten AB.

Styrelsen Kåhögs Byalag