Bron över Tulteredsbäcken, Del 2 – Arbetet utför

I onsdags samlades ett laddat gäng för att hjälpa kommunen med del 2 i Bron över Tulteredsbäcken. Denna gång skulle ett räcke och en spång byggas.

Vi började med att bära ner virke till den bro (nr 1) som vi byggde för två veckor sedan, för att sedan sätta ett nytt räcke på plats. Många flitiga fingrar och händer skickade skruvdragarna och sticksågen fram och tillbaka. Trallskruv och franska skruv gick åt likt smör i solsken. Allt under överseende av Klimpen Andersson från Kultur och Fritid på kommunen, som förklarade i detalj hur han ville ha det.

Nästa uppgift var att bygga en spång förbi det sura partiet bredvid den gamla trasiga bron (nr 2). Hål spettades i marken och stolpar slogs ner med slägga. Regler skruvades och slutligen kunde vi lägga på de nya gångbrädorna på plats

Inom snar framtid kommer del 3 av bron över Tulteredsbäcken inledas. Då är det en ny trappa som skall byggas från spången och upp i den leriga slänten mot bron. Hoppas att fler kan komma och hjälpa till med arbetet!

Bron och spången ingår i iordningställandet av en kulturstig mellan Lexby och Jonsered. Gå in på bifogad hemsida för mer information. http://www.goteborgsinsjorike.se/om-oss-2/projekt/kulturstigen/

Styrelsen Kåhögs Byalag