Lekplatser

Övre lekplatsen – Bykällevägen

Som alla vet var vår övre lekplats nedläggningshotad för två år sedan och skulle tas bort. Kommunen kom på bättre tankar och lät den vara kvar med en behövlig upprustning i planen. Nu är arbetet påbörjat och arkitekten har avslutat sitt del i detta. Det kommer bli en total översyn av lekytan med nya gungor, rutschkana, fjädergungor, balansbräda, fotbollsmål mm. Den nya lekutrustningen är beställd men tyvärr är det lång leveranstid på den. Arbetet på plats påbörjas under hösten enligt kommunen.

Nedre lekplatsen – Byvägen

Enligt tidigare så kommer den nedre lekplatsen att vara kvar. En mindre översyn kommer att utföras under hösten. Tyvärr kommer det inte bli något byte från klättervägg till trappa upp till rutschkanan, pga av säkerheten för små barn.

Vid frågor kontakta oss i styrelsen: info@kahogsbyalag.se