Kosläpp och Göteborgsgirot

Lördagen den 5 maj bjuder Kåhögs gård in till sitt årliga kosläpp. Gården öppnar kl.10 och korna släpps ut kl. 11. Precis som förra året kommer cykeltävlingen Göteborgsgirot att passera genom Kåhög under dagen.

Inför förra året var Byalaget i kontakt med tävlingsledningen för Göteborgsgirot som lät hälsa att det kommer att placeras ut staket utmed vägen runt gården för att förhindra att någon springer rakt ut i gatan. Det kommer även att finnas flaggvakter under tiden som tävlingen pågår som också hjälper till att hålla ordning. Girot som är 140 km långt består av två delar, en tävlingsdel och en motionsdel. Tävlingscyklisterna har poliseskort som åker före och stänger av korsningar m.m. medan motionärerna förväntas följa gällande trafikregler som vanligt.

Mer information finns att läsa på www.goteborgsgirot.se samt www.kahogsgard.se