Viktig information om 10-mila 28-30 april

Helgen den 28-30 april går den stora orienteringstävlingen 10-mila av stapeln i Lexbydal och Kåhög. Byalaget har varit i kontakt med tävlingsledningen för att undersöka hur tävlingen påverkar Kåhög och för att ta del av planeringen. I år beräknas ca 8000 deltagare vilket i sin tur innebär att ca 1500 bilar och ett stort antal bussar ska ta sig till och från arenan som byggs upp runt Kåhögs gård. Trafiken kommer att ledas in från båda hållen vilket innebär begränsad framkomlighet in och ut ur Kåhög i samband med att deltagarna anländer och åker hem.

Sprid gärna informationen till era grannar. Informationsbrevet kommer även att sättas upp på Byalagets anslagstavla. Tävlingsledningen hälsar alla välkomna att besöka arenan för att följa tävlingen och det kostar inget. Vi vill med detta välkomna alla deltagare och vi ser fram emot en riktig orienteringsfest!

Mer information och en karta över tävlingsområdet finns i informationsbrevet.