Kort referat från årsmötet

Onsdagen den 15 mars gick årsmötet av stapeln med 22 deltagare. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och en ny styrelse valdes. Roland Sollerhed och Mikael Wahlgren avtackades. Medlemsavgiften sänktes från 250kr till 150kr för att uppmuntra fler att bli medlemmar i föreningen. De medlemmar som hunnit betala 250kr för 2017 kommer att få mellanskillnaden återbetald inom kort. Stadgarna reviderades på några punkter och en verksamhetsförklaring för år 2017 antogs.

Årsmötesprotokoll med bilagor