Inbjudan till grannsamverkan i Kåhög

Byalaget fick i uppdrag av årsstämman att initiera arbetet med Grannsamverkan i Kåhög och efterfrågan i området har varit stor efter en rad inbrott under längre tid.

Vi bjuder nu in alla som är intresserade av att delta till en informations- och utbildningskväll med polisen.

När: Tisdagen den 17/1 kl. 18-20
Var: Hemvärnets lokal i Lexby, Lexbyvägen 69

Du är välkommen på mötet även om du inte anmält intresse till byalaget tidigare. Om du inte anmält dig tidigare uppskattar vi om du skickar ett mail eller anmäler dig till evenemanget på Facebook så att vi vet hur många som kommer. Vid frågor kan du kontakta grannsamverkan@kahogsbyalag.se.


Vad är Grannsamverkan?

Grannsamverkan är en effektiv brottsförebyggande metod. Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en effektiv metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Metoden är effektiv och minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26% enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Källa: samverkanmotbrott.se