Byalaget startar trafikgrupp

Styrelsen har beslutat att inrätta en arbetsgrupp för att arbeta med trafikfrågor i området och söker nu efter intresserade personer. Inledningsvis kommer arbetet att inriktas mot att göra cykelvägen över Säveån säkrare samt att undersöka möjligheten till en säkrare passage vid korsningen Byvägen/Kåhögsvägen. Sammankallande är Anna Klars och styrelsen representeras av Martin Mähl.

Är du intresserad av att arbeta för att öka trafiksäkerheten i området är du välkommen att anmäla ditt intresse till info@kahogsbyalag.se.