Premiär för byalagets nya webbplats

Välkommen till byalagets nya webbplats! Här kommer styrelsen att informera om byalagets löpande arbete. Om du vill prenumerera på inlägg från webbplatsen finns en RSS-kanal som du når genom att klicka på RSS-symbolen i menyraden:
rss

Vi finns också på sidan Kåhögs byalag på Facebook som du når genom att klicka på Facebooksymbolen i menyraden:
facebook

Efter förslag från årsmötet har styrelsen beslutat att dela ut ett fysiskt nyhetsbrev ca en gång i kvartalet med en sammanfattning av det som skrivs här.

Just nu söker vi efter bilder, både nutida och historiska, från Kåhög till webbplatsen och till kommande informationsmaterial. Om du har bilder som du kan tänka dig att låta oss använda är du välkommen att kontakta oss på info@kahogsbyalag.se.