Årsmöte 2016

Den 23 maj höll föreningen årsmöte som besöktes av 33 deltagare. En ny, fulltalig styrelse valdes och den gamla styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2013-2015. Årsmötet fastställde den avgående styrelsens förslag till verksamhetsförklaring för 2016 som finns att läsa på sidan ”Agenda 2016”.

Du kan läsa protokollet från årsmötet här:

Arsmotesprokoll 2016 (8.4 MiB)